Menu

daily news gr facebook icon daily news gr twitter icon daily news gr youtube icon daily news gr scribd icon

A+ A A-

Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου 2014 - DAILY NEWS GR - dailynewsgr.com

Μισθοδοσίες αιρετών - Αμοιβές - Επιδόματα από 1-1-2013.

  • Δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα

tipairnoundhmarxoi07092014

Μισθοδοσίες αιρετών - Αμοιβές - Επιδόματα από 1-1-2013

ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Κ.Α.

Αθήνα, 22/11/2012
Αρ.Πρωτ. οικ. 2/85127/0022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
Ταχ.Δ/νση:Πανεπιστηµίου 37
101 65-Αθήνα
Τηλέφωνα: Α'ΤΜΗΜΑ 33 38 403 - 404
Υπουργεία -Αποκεντρωµένες Διοικήσεις 33 38 218-244 33 38 422
Β'ΤΜΗΜΑ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ 33 38 391, 392, 388, 237 33 38 477, 478,
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου 33 38 418, 419,
Γ' ΤΜΗΜΑ Ειδικά Μισθολόγια 33 38 350, 375
Δ'ΤΜΗΜΑ ΝΠΙΔ-ΔΕΚΟ 33 38 351, 388
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση µισθολογικών διατάξεων».


Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», προκειµένου να ενηµερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή τους. Για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των ρυθµίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιµο να τονισθούν τα εξής:
Επί της περ. 1
Με τις διατάξεις της περ. 1, ορίζεται ότι τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. (συµπεριλαµβανοµένων και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005) και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, καταργούνται από 1.1.2013. Επισηµαίνεται ότι το δώρο Χριστουγέννων για το έτος 2012 καταβάλλεται κανονικά, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
Επί της περ. 2
Με τις διατάξεις της περ. 2, ορίζεται ότι από 31.10.2012 και µέχρι 31.12.2016, αναστέλλεται, για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά µε τη χορήγηση του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δηµοσιονοµικών Στόχων (ΚΕΔΣ). Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλεται για τους ως άνω υπαλλήλους και η εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης β του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόµου, σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση της υπερβάλλουσας µείωσης, που τυχόν έχει προκύψει από την εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω νόµου. Κατόπιν αυτών, η ανωτέρω υπερβάλλουσα µείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που αυτή είχε διαµορφωθεί κατά την 31-10-2012. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ της περ. 12 της παρούσας, από 1-1-2013, οπότε και εντάσσονται στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011. Συνεπώς την 1-11-2012 θα πρέπει να περικοπεί το ένα τρίτο της τυχόν υπάρχουσας υπερβάλλουσας διαφοράς που καταβάλλεται στους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 σε συνδυασµό µε αυτές της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόµου.
Επί της περ. 3
Με τις διατάξεις της περ. 3, η αντιµισθία των προέδρων των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτήν των δηµάρχων και των περιφερειαρχών αντίστοιχα, µειώνεται, από 1-1-2013, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012. Συνεπώς, η αντιµισθία όλων των ανωτέρω καθορίζεται, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ 31-12-2012 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ 1-1-2013
Προεδροι περιφερειακου συµβουλιου από 2.250€ σε 1.125€.
Προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων από 1.800€ σε 900€.
Επί της περ. 4
Με τις διατάξεις της περ. 4, από 1.1.2013 τα µέλη των δηµοτικών συµβουλίων, των οικονοµικών επιτροπών των δήµων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δηµοτικών συµβουλίων των δήµων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Επιτροπές Περιφερειακού Συµβουλίου) δεν λαµβάνουν πλέον αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.
Επί της περ. 5
Με τις διατάξεις της περ. 5, ορίζεται ότι από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου των Ιδρυµάτων και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου, Προεδροι δηµ. συµβουλιων 20.000 - 100.000 κατοικων, από 1.440€ σε 720€.
Προεδροι δηµ. συµβουλιων κατω των 20.000 κατοικων από 1.080€ σε 540€.
Δικαίου των Δήµων και των Περιφερειών, καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου, µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Επί της περ. 6
Με τις διατάξεις της περ. 6, µειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, καθώς και των Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων. Η µείωση των αποδοχών των ανωτέρω επιφέρει αυτόµατα µείωση και της αντιµισθίας, που καταβάλλεται στους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, στους Δηµάρχους, Αντιδηµάρχους, καθώς και στους υπαλλήλους ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθµού. Ειδικότερα, ο βασικός µισθός του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου και του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης της παραγράφου ΙΑ του διατακτικού της αριθµ. 2/57332/0022/27-7-2012 (ΦΕΚ 358 ΥΟΔΔ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, διαµορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €).
Το επίδοµα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραµένει στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €). Ο βασικός µισθός του Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου της παραγράφου 1 Β της ανωτέρω απόφασης, διαµορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Το επίδοµα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραµένει στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €).
Κατόπιν αυτών ο πίνακας της αριθµ. 2/59298/0022/7-8-2012 (ΑΔΑ : Β4ΓΩΗ- ΧΟΩ) εγκυκλίου µας, µε τις αποδοχές όλων των ανωτέρω διαµορφώνεται από 1-1-2013, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ από 1-1-2013
Γενικος γραµµατεας υπουργειου 4.750,00€.
Γενικος γραµµατεας αποκεντρ. διοικ. 4.750,00€.
Περιφερειάρχης 4.275,00 αντιπεριφερειαρχες 3.206,25€.
Δηµαρχοι ανω 100.000 κατοίκων 4.275,00€.
Δηµαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων 3.420,00€.
Δηµαρχοι κατω των 20.000 κατοικων 2.565,00€.
Αντιδηµαρχοι ανω 100.000 κατοίκων 2.137,50€.
Αντιδηµαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων 1.710,00€.
Αντιδηµαρχοι κατω των 20.000 κατοικων 1.282,50€.
Ειδικος γραµµατεας υπουργειου 4.050,00€.
Ειδικων θεσεων 1ου βαθµου 2.100,00€.
Ειδικων θεσεων 2ου βαθµου 1.950,00€.
Επισηµαίνεται ότι, λόγω της µείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων των ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθµού, µειώνονται ανάλογα και οι αποδοχές των ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των Περιφερειών (πρώην ΝΑ), καθώς και των Δήµων και Συνδέσµων Δήµων.
Από 1-1-2013, το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ), ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.750 €) µηνιαίως. Επισηµαίνεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και αµοιβές όλων των υπαγοµένων στις διατάξεις του ανωτέρω ορίου δεν µπορούν πλέον να υπερβαίνουν το ως άνω ποσό. Σχετικές µε το ανώτατο όριο αποδοχών είναι και οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 220 Α'), Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') και του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :
αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, ενεργούντων ως µετόχων, µόνα ή από κοινού,
ββ) το Δηµόσιο είναι πλειοψηφών µέτοχος και
γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από το µέτοχο της µειοψηφίας, οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους αντιπροέδρους και τα µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου (από 1-9-2012 5.000 € και από 1-1-2013 4.750 €), όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς καµία απολύτως εξαίρεση. Το ανωτέρω όριο δύναται να αυξάνεται µέχρι των µηνιαίων αποδοχών του Πρωθυπουργού (από 1-9-2012 ύψους 5.780,60 €) µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Επιπλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου καταργείται από τις 8-11-2012 η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί και ισχύει και συνεπώς δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα για την αύξηση του πλαφόν που προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου (αποδοχές γενικού γραµµατέα υπουργείου) µε κοινές υπουργικές αποφάσεις, για τους προέδρους και αντιπροέδρους των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, για το διοικητή και τον πρόεδρο ΝΠΔΔ ή τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο ΝΠΙΔ.Κατόπιν αυτών, από τις 8-11-2012 και εφεξής κανείς από τους ανωτέρω αναφερόµενους δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.

Διαβάστε περισσότερα ...
Εγγράψου σε αυτό το RSS feed